top of page

 

Onze School

Sinds 2001 springt de Dutch School Silicon Valley (DSSV) in op de Nederlandse taalbehoeften van expatstudenten. Hiermee maken we terugkeer naar het Nederlandse schoolsysteem mogelijk en makkelijker. Het is onze missie om Nederlands taal- en cultuuronderwijs van hoge kwaliteit te bieden. Dit doen we door een uitdagend, uitgebreid en geintegreerd Nederlands taalcurriculum te bieden, dat voldoet aan de eisen van het Nederlandse schoolsysteem.

 

Erkenning en Accreditatie

 

DSSV is een door Californië erkende non-profit of 501 (c) (3) organisatie met een werkingsbudget dat voor het grootste deel afhankelijk is van schoolgeld. Ook maakt de school deel uit van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland en is erkend als talencentrum door de Codell Hull Foundation for International Education in New York. DSSV is geaccrediteerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Nederland. Onze leraren staan met liefde voor de Nederlandse taal en onderwijs voor de klas en maken met hun betrokken houding hét verschil voor leerlingen tussen Nederlands leuk vinden of een 'moetje'. 

Curriculum

 

 Het curriculum dat DSSV biedt is geschikt voor kinderen van 5 tot 18 jaar en volwassenen. Bovendien kunnen onze tieners, met het volgen van ons onderwijs, in aanmerking komen voor studiepunten in een vreemde taal op verschillende Amerikaanse High Schools. Tot slot biedt DSSV jaarlijks, aan studenten van 16 jaar en ouder, de mogelijkheid om deel te nemen aan het CNaVT-examen (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Met dit certificaat is het mogelijk om een studie aan een Nederlandse of Belgische hogeschool of universiteit te volgen tegen lokale tarieven.

De Organisatie

 

 

De lessen op de DSSV worden gegeven door onze gekwalificeerde, enthousiaste en gedreven groep leerkrachten. Elke leerkracht heeft 1 of 2 groepen onder zijn/haar hoede tijdens de wekelijkse lessen.

 

De groep leerkrachten wordt ondersteund door de schoolleider van de school en de intern begeleider. De schoolleider is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de school. De Intern Begeleider draagt zorg voor de extra zorgaanvragen en coördinatie ten behoeve van het borgen van de leskwaliteit.

De DSSV heeft een onbezoldigd vrijwillig bestuur dat toeziet dat de school geconcentreerd blijft op haar missie en er zorg voor draagt dat aan alle randvoorwaarden van een non-profit hoge kwaliteitsschool wordt voldaan.

bottom of page