top of page

 

Onze School

Sinds 2001 springt de Dutch School Silicon Valley (DSSV) in op de Nederlandse taalbehoeften van leerlingen in de Greater San Francisco Bay Area. Hiermee maken we terugkeer naar het Nederlandse schoolsysteem mogelijk en makkelijker. Het is onze missie om Nederlands en Vlaams taal- en cultuuronderwijs van hoge kwaliteit te bieden. Dit doen we door een uitdagend, uitgebreid en geintegreerd Nederlands taalcurriculum te bieden, dat voldoet aan de eisen van het Nederlandse en Vlaamse schoolsysteem.

 

Erkenning en Accreditatie

 

DSSV is een door Californië erkende non-profit of 501 (c) (3) organisatie met een werkingsbudget dat voor het grootste deel afhankelijk is van schoolgeld. De school maakt deel uit van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland en is erkend als talencentrum door de Codell Hull Foundation for International Education in New York. DSSV is geaccrediteerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Nederland en aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)

Curriculum

 

DSSV biedt een onderwijsprogramma voor kinderen van 2,5 tot 18 jaar en voor volwassenen. Daarnaast biedt DSSV jaarlijks aan studenten van 16 jaar en ouder de mogelijkheid om deel te nemen aan het CNaVT-examen (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Met dit certificaat is het mogelijk om een studie aan een Nederlandse of Belgische hogeschool of universiteit te volgen tegen lokale tarieven. Op verschillende Amerikaanse high schools kunnen onze tieners met het volgen van ons onderwijs in aanmerking komen voor studiepunten in een vreemde taal.

De Organisatie

 

 

De lessen op de DSSV worden gegeven door onze gekwalificeerde, enthousiaste en gedreven groep leerkrachten. Elke leerkracht heeft een combinatiegroep onder zijn/haar hoede tijdens de wekelijkse lessen.

 

Het team van leerkrachten wordt ondersteund door de directie van de school. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en zij draagt zorg voor de coördinatie om de leskwaliteit te borgen.

De DSSV heeft een onbezoldigd vrijwillig bestuur dat erop toeziet dat de school blijft focussen op haar missie en dat aan alle randvoorwaarden van hoge kwaliteit voor een non-profit school wordt voldaan.

bottom of page