top of page

De klassen

Op de DSSV wordt lesgegeven in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en aan volwassenen. De leerlingen zijn verdeeld over de volgende groepen: peuters en kleuters, combinatiegroep 1, 2 en 3, combinatiegroep 4 tot en met 8, en groep VO 1- 3. Daarnaast zijn er aparte klassen voor volwassenen.

Op de DSSV volgen leerlingen 36 weken les, aangevuld met zes culturele evenementen. Het peuterprogramma is een thuisprogramma met maandelijkse oefendagen in de klas. 

De klassen

Peuters

Voor onze peuters en kleuters (peuterspeelzaal en groep 1) ligt de nadruk op activiteiten die spelenderwijs de mondelinge taalontwikkeling van het Nederlands bevorderen. Wij werken met de methoden Sil op school en Kleuteruniversiteit en integreert een off-line thuisprogramma met maandelijkse oefenlessen op locatie.

Groep1-2

In groep 1 en 2 ligt de nadruk op activiteiten die gericht zijn op mondelinge taalontwikkeling en beginnende geletterdheid.

Groep 3

In groep 3 werken wij met de methoden Veilig Leren Lezen en voor-koor-door.

Groep 4-8

In groep 4-8 wordt gewerkt met de lesmethoden Staal Spelling, Staal Taal en Nieuwsbegrip.

Groep VO

In het voortgezet onderwijs gebruiken wij de methode Nieuw Nederlands ter voorbereiding op het CNaVT- examen.

Een CNaVT-certificaat geeft uw zoon/dochter kans om op een Nederlandse of Belgische universiteit te studeren tegen de geldende tarieven voor Nederlandse studenten.

 
Online Hybrid

Online/Hybrid Onderwijs

Tijdens de intake kunnen ouders opteren voor kleine online klassen of privélessen in plaats van onderwijs in de klaslokalen.

Online/Hybrid primair onderwijs

Voor leerlingen vanaf groep 6 die niet kunnen deelnemen aan de lessen op een van onze locaties bieden wij een online/hybrid programma.

 

Ondanks dat de school vier locaties in de San Francisco Bay Area heeft, is het niet altijd praktisch mogelijk voor families om hun kinderen op een van die locaties te krijgen. Voor die leerlingen, vanaf groep 6, hebben wij een online/hybrid programma ontwikkeld dat voldoet aan alle eisen van ons onderwijs in de leslokalen voor wat betreft onderwijsmethoden en onderwijsdoelen. Wij combineren deze wekelijkse online lessen met zogenaamde terugkomdagen, ongeveer 6 lessen per jaar (zondagmiddag) op locatie. De terugkomdagen én onze culturele evenementen geven leerlingen de kans om hun klasgenoten te ontmoeten, vriendjes te maken en hun Nederlands te oefenen.

 

 

Online/Hybrid voortgezet onderwijs

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs bieden wij een online/hybrid programma.

 

De Dutch School Silicon Valley heeft een online/hybrid programma ontwikkeld dat voldoet aan alle eisen van ons onderwijs in de leslokalen voor wat betreft onderwijsmethodes en onderwijsdoelen. Wij combineren deze wekelijkse online lessen met zogenaamde terugkomdagen, regelmatige lessen op een centrale locatie. De terugkomdagen én onze culturele evenementen geven leerlingen de kans om hun klasgenoten te ontmoeten, vrienden te maken en hun Nederlands te oefenen.

 


 

Cultuur

 

Tijdens de lessen komt Cultuur (de ‘C’ binnen ‘NTC’) regelmatig aan de orde via de thema's in de klas en activiteiten buiten de klas. In de klas zijn de thema's van belang om de woordenschat van de leerlingen te versterken. Onze culturele activiteiten en evenementen buiten de klas maken onderdeel uit van het officiële curriculum en zijn erg leuk voor onze leerlingen, maar ook voor ouders en broertjes en zusjes.

Cultuur
IMG_5045 2.JPEG

Kinderboekenweek

Oktober

Het plezier in het lezen wordt elk jaar gestimuleerd door onze activiteiten rond de Kinderboekenweek.

NationaalComite.png

Bevrijdingsdag

Maart

Aandacht aan het Nederlands en Belgisch perspectief van de bevrijding

S%25209_edited_edited.jpg

Sinterklaas

December

Geen jaar kan zonder een Sinterklaas feest voor alle zoete kinderen in de omgeving.

Kingsday_edited.jpg

Koningsdag

April

In samenwerking met het consulaat wordt deze dag met Oud-Hollandse spelletjes gevierd.

DSCN7467_edited.jpg

Elfstedentocht

Januari

De Elfstedentocht van Silicon Valley, waar de families van de school bij elkaar komen om te schaatsen onder het genot van versnaperingen.

DSC02417_edited.jpg

Eindejaarsfeest

Juni

Om de behaalde resultaten te vieren komen we bij elkaar met een cultureel thema.

Proefles

 

Wilt u kijken of DSSV iets voor uw kind is? Vraag een proefles aan!

Aanmelden

Aanmelden

 

Formele aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats door het registratieformulier online in te vullen. Ouders en leerlingen kunnen in persoon nader kennismaken met de school en de leerkrachten. Naast een intakegesprek krijgen de kinderen een proefles. Hierna gaat de directeur met het onderwijsteam in overleg in welke klas een leerling het beste kan worden geplaatst en of er extra ondersteuning nodig is.

Intake

 

Tijdens de intake proberen wij een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het Nederlandse taalvaardigheidsniveau van de leerling en van het verwachtingsniveau van de ouders. Op basis daarvan bepalen wij in welke klas de leerling geplaatst kan worden. Indien beschikbaar vragen wij u om een kopie van het leerlingdossier dat bij vertrek van de vorige school is ontvangen. 

 

Van een leerling die in Nederland onderwijs heeft gevolgd, zijn daarin onder andere opgenomen:

 • Het onderwijskundig rapport

 • De gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens

 • Het schoolrapport

 • Bewijs van uitschrijving van de vorige school

 • Een eventueel handelingsplan (IEP)

 

Als een leerling op een andere locatie NTC-onderwijs heeft gevolgd, zijn deze gegevens doorgaans ook beschikbaar en ontvangt de DSSV daar graag een kopie van.

 

Plaatsing

 

Bij plaatsing in de groepen worden de principes aangehouden van het Nederlands onderwijs. De leerlingen werken binnen hun groep zoveel mogelijk samen met kinderen van hetzelfde niveau. Hierbij is het vaardigheidsniveau belangrijker dan de leeftijd.

Extra lessen

 

De ontwikkeling van de leerling staat binnen de DSSV centraal. De school biedt privélessen aan om het mogelijk te maken dat leerlingen niet achter raken of om juist te kunnen versnellen, bijvoorbeeld bij terugkeer naar Nederland. Deze lessen zijn in voorbereiding op of ter ondersteuning van de klassikale lessen.

Tarieven

 

Ons lesgeld per leerling bedraagt USD 175 per maand gedurende negen maanden. Indien uw werkgever betaalt, bedraagt het lesgeld  USD 240 per maand. Daarnaast vragen we een bijdrage van USD 50 per jaar per leerling om boeken, werkboeken en lesmateriaal aan te schaffen en jaarlijkse registratiekosten van USD 100 per familie.

 • Big Family: 40% korting op het lesgeld voor derde student wanneer 3 studenten tegelijkertijd participeren.

 • Early Bird: 75% korting op registratiekosten bij inschrijven voor 1 mei. 

 • Prepaid: 100% korting op registratiekosten bij vooruit betalen lesgeld voor gehele schooljaar.

Lesgeld is inclusief:

 • CITO- of Diataal-toetsen twee maal per jaar (voor primair onderwijs)

 • Mogelijkheid tot deelname aan het CNaVT examen (voor voortgezet onderwijs)

 • Toegang tot fysieke en digitale boeken en stripverhalen bibliotheek

 • Gedegen rapportage tweemaal per jaar

 • Extra hulp (indien gewenst) bij terugkeer naar Nederland of België

 • Deelname aan cultuurevenementen voor hele familie (Kinderboekenweek, Sinterklaas, Schaatsen, Koningsdag)

 • Google For Education (digitale Classroom en school-e-mailadres)

 • Mogelijkheid tot privélessen als aanvulling op klassikale lessen

Tarieven
CNaVT

CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal)

 

Het CNaVT is een examen en certificaat van de Taalunie, dat mensen die Nederlands leren de mogelijkheid biedt om hun vaardigheid in het Nederlands te testen en certificeren. Het CNaVT maakt deel uit van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) en is daarmee internationaal erkend. Het CNaVT wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven en de Radboud Universiteit Nijmegen en richt zich op Nederlandse én Vlaamse examenkandidaten.

 

De examens zijn gericht op (jong-)volwassenen vanaf 16 jaar. De Taalunie biedt verschillende CNaVT-examens aan voor verschillende doeleinden. Examenkandidaten kunnen zelf bepalen welk examen het beste bij hen past door de beschrijvingen en zelfevaluatie-schalen te raadplegen. Afhankelijk van het niveau zijn er voor leerlingen vanaf 16 jaar voordelen aan het behalen van het CNaVT-certificaat. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan aanvaarding door Nederlandse en Belgische hogescholen en universiteiten (niveau B2) of aan studiepunten voor een Seal of Biliteracy (niveau B1 of B2) van een Amerikaanse middelbare school.


CNaVT-examens worden jaarlijks in mei afgenomen. De inschrijftermijn voor het CNaVT-examen is van 15 februari tot 15 maart.

 

De DSSV is een erkende CNaVT-examenlocatie en faciliteert de examens exclusief voor actief geregistreerde leerlingen. Voorbereiding voor CNaVT valt binnen het reguliere klassikale curriculum van de DSSV. Daarnaast zijn privélessen mogelijk specifiek gericht op de voorbereiding van het examen.


Extra examenkosten voor klassikale DSSV-leerlingen zijn $245 per leerling. Voor leerlingen die het hele schooljaar schoolgeld betalen zijn privévoorbereidingslessen beschikbaar tegen het normale uurtarief voor een privéles.

Voor studenten die niet actief geregistreerd staan bij DSSV bieden we een examenvoorbereidingspakket dat bestaat uit 9 privélessen en deelname aan het examen. De kosten voor dit pakket zijn USD 2,450 per student.

CNaVT-examens bestaan uit drie onderdelen: luisteren en/of lezen en schrijven (deel A), lezen en schrijven (deel B) en spreken en luisteren in een gesprek (deel C). Bij het B2- en C1-examen geeft de examenkandidaat ook een presentatie.

Contact

 

Meer weten over de Dutch School Silicon Valley?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

bottom of page