top of page

Nieuw! Onderwijs op afstand

Woont u ver weg van één van onze locaties? Dan is ons Onderwijs op Afstand programma misschien iets voor uw kinderen. Uniek omdat DSSV regelmatig fysieke meet-ups organiseert. Hiermee plukt u de vruchten van het gemak van online onderwijs en de voordelen van het sociale contact van traditioneel onderwijs.

 

Geaccrediteerd Nederlandstalig basis en voortgezet onderwijs

De DSSV biedt gegarandeerd kwalitatief goed basis en voortgezet onderwijs en bereidt leerlingen voor op de internationale wereld. Wij zorgen voor behoud van de Nederlandse taal op het hoogste niveau in aanvulling van de Engelse taal op de Amerikaanse school. De DSSV valt onder de Inspectie van Onderwijs van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.
 

Behoud van de moedertaal

Het behoud van de moedertaal heeft belangrijke positieve cognitieve effecten op de ontwikkeling van de meertaligheid. Het leren van een andere taal gaat kinderen met een goed ontwikkelde moedertaal gemakkelijker af.
 

Betere resultaten

De ervaring leert dat meertalige kinderen beschikken over meer bewuste en onbewuste kennis van taal. Bovendien nemen bij meertalige kinderen vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit en aanpassingsvermogen toe. Dit zijn waardevolle 21e-eeuwse vaardigheden die van pas komen in onze moderne samenleving. Een goede beheersing van de moedertaal levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind en leidt tot betere schoolresultaten.
 

Engelse taal

Als er thuis voldoende aandacht wordt besteed aan de Nederlandse taal, is dat voor jonge kinderen meestal genoeg voor een goed behoud van de moedertaal. Maar zodra uw kind naar een Engelstalige school gaat, verandert dat. Dan krijgt de taal die op school gesproken wordt al snel de prioriteit, en gaat de kwaliteit van het Nederlands achteruit. Dit is ook nadelig voor de ontwikkeling van de taal en de woordenschat in andere vakken, zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.
 

Aansluiting onderwijs in Nederland en Vlaanderen

Onze kinderen behouden hun moedertaal. Zij vinden daardoor bij eventuele terugkeer naar Nederland of België gemakkelijker aansluiting op school en ervaren een grote voorsprong door hun meertaligheid.

NTC-Onderwijs

Meer Informatie:

Grenzeloos.png
taalunie-logo-jubileum_edited.png

Uitgangspunten van de Dutch School Silicon Valley

De DSSV richt zich op het bevorderen van de Nederlandse taal bij Nederlandse en Vlaamse kinderen die in de San Francisco Bay Area en wijde omgeving wonen met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland of België.

Onze ambitie is dat onze leerlingen probleemloos kunnen instromen in Nederlandstalig onderwijs overal ter wereld.

 

Naast de Nederlandse taal, maakt de cultuur van de Lage Landen ook deel uit van ons onderwijsaanbod om de aansluiting met het onderwijs daar zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Op de school zitten ook kinderen die niet meer naar Nederland of België terugkeren, maar wel hun Nederlandstalige achtergrond willen behouden en doorgeven.

Basiskennis en -vaardigheden kunnen leerlingen op verschillende niveaus beheersen. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S).

 

Het niveau 1F moet iedereen aan het eind van de basisschool bereikt hebben – als een leerling als 1F gedefinieerd wordt betekent dat, dat de leerling de basiskennis en -vaardigheden beschreven voor groep 8 bereikt heeft.

Uitgangspunten

Taalniveaus

In het algemeen kent NTC- onderwijs een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus.
Daarom wordt onderscheid gemaakt in drie richtingen:


Richting 1
De leerling heeft het niveau van leeftijdgenoten in Nederland.
Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij op 12-jarige leeftijd ten minste het referentieniveau 1F beheersen.


Richting 2
De leerling heeft een achterstand van maximaal twee jaar op leeftijdgenoten in Nederland.
Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij op uiterlijk 14-jarige leeftijd het referentieniveau 1F beheersen.


Richting 3
De leerling heeft een achterstand van meer dan twee jaar op leeftijdgenoten in Nederland.
Of en wanneer de leerling het referentieniveau 1F beheerst, verschilt per individuele leerling. 

Taalniveaus

 

Organisatie van de lessen

Op de DSSV wordt lesgegeven in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en aan volwassenen. De leerlingen zijn verdeeld over 13 groepen: combinatie groepen van 2/3A, groepen 3b, groep 4, 5, 6, 7, 8, en groep VO1- 3. 

Op de DSSV volgen leerlingen 36 weken les, aangevuld met 6 culturele evenementen.

Klassen

Groep 2

In groep 2 ligt de nadruk op activiteiten die gericht zijn op de mondelinge taalontwikkeling en de beginnende geletterdheid.

Groep 3

De methode waar in Groep 3A/B mee gewerkt wordt is 'Veilig Leren Lezen' en de 'voor-koor-door' methode.

Groepen 4-8

In Groep 4-8 wordt gewerkt met Staal Spelling, Staal Taal en Nieuwsbegrip

Groep VO

Wij gebruiken de Nieuw Nederlands leermethode in het Voortgezet Onderwijs, ter voorbereiding op het CNaVT- certificaat voor richting 1 en 2 studenten.

Een CNaVT certificaat geeft uw zoon/dochter kans om op een Nederlandse of Belgische universiteit te studeren tegen de geldende tarieven voor Nederlandse studenten.

 

Cultuur en Evenementen

 

Tijdens de lessen komt Cultuur (de ‘C’ binnen ‘NTC’) regelmatig aan de orde via de thema's in de klas en activiteiten buiten de klas. In de klas zijn de thema's van belang om de woordenschat te versterken van onze studenten. Onze culturele activiteiten buiten de klas maken wel onderdeel uit van het officiële curriculum en zijn vooral erg leuk voor studenten, ouders en broertjes en zusjes.

boekenweek_edited.jpg

Kinderboekenweek

Oktober

Het plezier in het lezen wordt elk jaar gestimuleerd door onze activiteiten rond de Kinderboekenweek.

NationaalComite.png

Bevrijdingsdag

Maart

Aandacht aan het Nederlands en Belgisch perspectief van de bevrijding

S%25209_edited_edited.jpg

Sinterklaas

December

Geen jaar kan zonder een Sinterklaas feest voor alle zoete kinderen in de omgeving.

Kingsday_edited.jpg

Koningsdag

April

In samenwerking met het consulaat wordt deze dag met Oud-Hollandse spelletjes gevierd.

DSCN7467_edited.jpg

Elfstedentocht

Januari

De Elfstedentocht van Silicon Valley, waar de families van de school bij elkaar komen om te schaatsen onder het genot van versnaperingen.

DSC02417_edited.jpg

Eindejaarsfeest

Juni

Om de behaalde resultaten te vieren komen we bij elkaar met een cultureel thema.

Cultuur & Events

 

Aanmelden

 

Formele aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats door het registratieformulier online in te vullen. Aan het begin en halverwege het schooljaar worden introductiedagen georganiseerd. Ouders en leerlingen kunnen in persoon nader kennismaken met de school en de leerkrachten. Naast een intakegesprek krijgen de kinderen een proefles. Hierna gaat de directeur met het onderwijsteam in overleg in welke klas een leerling het beste kan worden geplaatst en of er extra ondersteuning nodig is.

Intake

Gedurende de intake wordt geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het Nederlandse taalvaardigheidsniveau van de leerling en het verwachtingsniveau van de ouders. Op basis daarvan wordt bepaald in welke klas de leerling geplaatst wordt. Indien beschikbaar is het aan te raden om een kopie mee te nemen van het leerlingdossier dat bij vertrek van de vorige school is ontvangen. 

 

Van een leerling die in Nederland onderwijs heeft gevolgd, zijn daarin onder andere opgenomen:

 • Het onderwijskundig rapport

 • De gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toets gegevens

 • Het schoolrapport

 • Bewijs van uitschrijving vorige school

 • Een eventueel handelingsplan (IEP)

 

Als een leerling ergens anders NTC-onderwijs heeft gevolgd, zijn genoemde gegevens doorgaans eveneens beschikbaar en ontvangt de DSSV daar graag een kopie van.

 

Plaatsing

Bij plaatsing in de groepen worden de principes aangehouden van het Nederlands onderwijs. De leerlingen werken binnen hun groep zoveel mogelijk samen met kinderen van hetzelfde niveau. Hierbij is het vaardigheidsniveau belangrijker dan de leeftijd.

Extra lessen

De ontwikkeling van de leerling staat binnen de DSSV centraal. De school biedt privélessen aan om het mogelijk te maken dat leerlingen niet achter raken of om juist te kunnen versnellen, bijvoorbeeld bij terugkeer naar Nederland. Deze lessen zijn als voorbereiding of ondersteuning van de klassikale lessen.

Aanmelden

Proefles

 

Probeer het eerst uit door het aanvragen van een proefles. 

Tarief Structuur

 

Ons lesgeld per leerling voor families bedraagt USD 165 per maand gedurende 9 maanden. Indien uw werkgever betaalt, bedraagt het lesgeld  USD 240 per maand. Daarnaast vragen we een bijdrage van USD 50 per jaar per leerling om boeken, werkboeken en lesmateriaal aan te schaffen en een jaarlijkse registratie fee van USD 100 per familie.

 • Big Family: 40% korting op het lesgeld voor derde student wanneer 3 studenten tegelijkertijd participeren.

 • Early Bird: 75% korting op registratie fee bij inschrijven voor 1 mei. 

 • Prepaid: 100% korting op registratie fee bij vooruit betalen lesgeld voor gehele schooljaar.

Het lesgeld is inclusief:​

 • CITO toetsen 2 maal per jaar (voor PO)

 • Mogelijkheid tot deelname aan het CNaVT examen (voor VO)

 • Toegang tot fysieke en digitale boeken en stripverhalen bibliotheek

 • Gedegen rapportage tweemaal per jaar

 • Extra hulp (indien gewenst) bij terugkeer naar Nederland of België

 • Deelname aan cultuur events voor hele familie (Kinderboekenweek, Sinterklaas, Schaatsen, Koningsdag)

 • Google For Education (digitale Classroom en schoolemail)

 • Mogelijkheid tot privélessen als aanvulling op klassikale lessen

Tarief Structuur

CNAVT ( Certificaat Nederlands als Vreemde Taal)

 

Het CNaVT is een certificaat van de Taalunie in België dat mensen die Nederlands leren de mogelijkheid biedt om hun vaardigheid in het Nederlands te testen en certificeren. Het maakt deel uit van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) en is daarmee internationaal erkend.

 

De examens zijn gericht op volwassenen vanaf 16 jaar en degene die slaagt ontvangt een erkend certificaat.
Voor studenten vanaf 16 jaar zijn er voordelen aan het behalen van het CNaVT-certificaat, afhankelijk van het niveau. Dit kan bijvoorbeeld aanvaarding bij Nederlandse en Belgische hogescholen (niveau B2) of studiepunten bij de Seal of Biliteracy (niveau B1 of B2) betekenen.


De Taalunie biedt verschillende CNaVT-examens aan voor verschillende doeleinden. Studenten kunnen zelf bepalen welk examen het beste bij hen past door de beschrijvingen en zelfevaluatie-schalen te raadplegen.


De CNaVT-examens worden jaarlijks in mei afgenomen, inschrijving voor CNAVT zijn tussen 15 februari en 15 maart.

 

De DSSV faciliteert de examens exclusief voor actief geregistreerde studenten. Voorbereiding voor CNAVT zit automatisch in het reguliere klassikale curriculum van de DSSV. Tevens zijn prive examen lessen mogelijk ter voorbereiding van het examen.


De extra kosten voor klassikale DSSV studenten zijn $245 per student. Voor studenten die het hele schooljaar schoolgeld betalen zijn prive voorbereidingslessen beschikbaar voor het normale priveles uurtarief.

 

Voor niet actief geregistreerde studenten is er een prive voorbereidingspakket. Dit bestaat uit 9 prive lessen en het faciliteren van het examen. De kosten hiervoor zijn USD 2450,- per student. 

De CNaVT-examens bestaan uit drie onderdelen: luisteren en/of lezen en schrijven (deel A), lezen en schrijven (deel B) en spreken en luisteren in een gesprek (deel C). Bij het B2- en C1-examen wordt ook een presentatie gegeven.

CNAVT

Contact

 

Meer weten over de Dutch School Silicon Valley?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

bottom of page