top of page

 

NTC-onderwijs 

De DSSV is een Nederlandse Taal- en Cultuurschool (NTC) en biedt gegarandeerd kwalitatief goed primair en voortgezet onderwijs. Met een naschools programma zorgen wij voor behoud van de Nederlandse taal op het hoogste niveau en bereiden zo leerlingen voor op de internationale wereld. De DSSV valt onder de Inspectie van Onderwijs van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).
 

Behoud van de moedertaal

Het behoud van de moedertaal heeft belangrijke positieve cognitieve effecten op de ontwikkeling van meertaligheid. Het leren van een andere taal gaat kinderen met een goed ontwikkelde moedertaal gemakkelijker af.
 

Betere resultaten

De ervaring leert dat meertalige kinderen beschikken over meer bewuste en onbewuste kennis van taal. Bovendien nemen bij meertalige kinderen vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit en aanpassingsvermogen toe. Dit zijn waardevolle 21e-eeuwse vaardigheden die van pas komen in onze moderne samenleving. Een goede beheersing van de moedertaal levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind en leidt tot betere schoolresultaten.
 

Engelse taal

Als er thuis voldoende aandacht aan de Nederlandse taal wordt besteed, is dat voor jonge kinderen meestal genoeg voor een goed behoud van de moedertaal. Maar zodra uw kind naar een Engelstalige school gaat verandert dat. Dan krijgt de taal die op school gesproken wordt al snel prioriteit en gaat de kwaliteit van het Nederlands achteruit. Dit is ook nadelig voor de ontwikkeling van de taal en de woordenschat in andere vakken, zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.
 

Aansluiting onderwijs in Nederland en Vlaanderen

Onze kinderen behouden hun moedertaal. Zij vinden daardoor bij eventuele terugkeer naar Nederland of België gemakkelijker aansluiting op school en ervaren een grote voorsprong door hun meertaligheid.

bottom of page