top of page

Uitgangspunten van de Dutch School Silicon Valley

De DSSV richt zich op het bevorderen van de Nederlandse taal bij Nederlandse en Vlaamse kinderen die in de San Francisco Bay Area en wijde omgeving wonen met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland of België. Onze ambitie is dat onze leerlingen probleemloos kunnen instromen in Nederlandstalig onderwijs overal ter wereld. Door het bijhouden van leerling- en toetsresultaten in ons leerlingvolgsysteem kunnen deze integraal meegenomen worden.

 

Naast de Nederlandse taal, maakt de cultuur van de Lage Landen ook deel uit van ons onderwijsaanbod om de aansluiting met het onderwijs daar zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Op onze school zitten ook kinderen die niet meer naar Nederland of België terugkeren, maar wel hun Nederlandstalige achtergrond willen behouden en doorgeven.

Basiskennis en -vaardigheden kunnen leerlingen op verschillende niveaus beheersen. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S).

 

Het niveau 1F moet iedereen aan het eind van de basisschool bereikt hebben – als een leerling als 1F gedefinieerd wordt betekent dat, dat de leerling de basiskennis en -vaardigheden beschreven voor groep 8 bereikt heeft.

bottom of page